Intake - screening bij gezondheidsklachten en/of chronische ziekte(n)

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheid en de eventuele problemen die u ervaart, verzoeken wij u voorafgaand aan uw bezoek de volgende vragenlijsten in te vullen:

  • Intakevragenlijst
  • Indien van toepassing: Co-infectievragenlijst en Lyme-vragenlijst

Tijdens het eerste consult wordt door de therapeute een scan gemaakt met de ES Teck-gezondheidsscan. Nadat de scan is afgenomen zal de therapeute de resultaten hiervan met u bespreken. Vervolgens gaat de arts stapsgewijs de door u ingevulde vragenlijsten bespreken. Belangrijke items hierbij zijn:

  • lichamelijke en psychische klachten
  • ontstaan en verloop van klachten
  • gevolgde behandelingen en/of onderzoeken

De arts zal tevens een gericht lichamelijk onderzoek bij u doen. Nadat de arts alle informatie in kaart heeft gebracht zal gekeken worden welke aanvullende diagnostiek nodig is om onderliggende oorzaken op te sporen / uit te sluiten.