Intake - screening bij gezondheidsklachten en/of chronische ziekte(n)

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheid en de eventuele problemen die u ervaart, verzoeken wij u voorafgaand aan uw bezoek de volgende vragenlijsten in te vullen:

  • Intakevragenlijst
  • Indien van toepassing: Co-infectievragenlijst en Lyme-vragenlijst

Tijdens het eerste consult wordt door de therapeute een scan gemaakt met de ES Teck-gezondheidsscan. Deze scan maakt een screening van de fysiologie van het lichaam, maar wordt niet gebruikt om diagnoses te stellen. Nadat de scan is afgenomen zal de therapeute de resultaten hiervan met u bespreken. Vervolgens gaat de arts stapsgewijs de door u ingevulde vragenlijsten bespreken. Belangrijke items hierbij zijn:

  • lichamelijke en psychische klachten
  • ontstaan en verloop van klachten
  • gevolgde behandelingen en/of onderzoeken

De arts zal tevens een gericht lichamelijk onderzoek bij u doen. Nadat de arts alle informatie in kaart heeft gebracht zal gekeken worden welke aanvullende diagnostiek nodig is om onderliggende oorzaken op te sporen / uit te sluiten.