Voortgangsconsult

Na het opstellen van uw behandelplan zal er na 8 weken een vervolgconsult worden ingepland om de voortgang van uw behandeling te evalueren. Voorafgaand aan dit consult ontvangt u een vragenlijst. Indien nodig wordt naar aanleiding van dit consult het behandelplan aangepast. 

Afhankelijk van de bevindingen van het voortgangsconsult wordt er een vervolgsconsult gepland na 3, 6 of 12 maanden. Indien gewenst kan de Es Teck gezondheidsscan opnieuw afgenomen worden.

Locatie voortgangsconsult

Voortgangsconsulten kunnen zowel in de praktijk als telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. Wanneer er een nieuwe scan wordt afgenomen vindt de afspraak in de praktijk plaats.