Vergoedingen

Vergoeding consult

Het orthomoleculair consult wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij wordt dit consult (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering vergoed. U kunt hiervoor uw polisvoorwaarden checken of kijk op:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthomoleculaire-geneeskunde

Wij zijn lid van de beroepsvereniging MBOG (prestatiecode 24000) en de AVIG (prestatiecode 24005).

Vergoeding laboratoriumonderzoeken en voedingssupplementen

De meeste zorgverzekeringen vergoeden de door ons uitgevoerde laboratoriumonderzoeken niet. De door ons voorgeschreven voedingssupplementen worden niet vergoed door de verzekering.

Aftrekbare zorgkosten belastingdienst

De volgende kosten kunt u als aftrekpost opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting:

  • Het gedeelte van het consult dat niet vergoed wordt door de zorgverzekering
  • De laboratoriumonderzoeken
  • De voorgeschreven supplementen
  • Indien er sprake is van een dieet: een vast bedrag op jaarbasis (dieetverklaring noodzakelijk).

Houdt u er rekening mee dat u alleen de kosten kunt aftrekken die boven een bepaald bedrag liggen, het zgn. drempelbedrag. De hoogte van deze drempel hangt af van uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Voor de hoogte van het drempelbedrag specifieke zorgkosten klik hier.