Welk consult

Bij MedicaPlus bieden wij verschillende consulten aan. De reden van uw bezoek én of er sprake is van gezondheidsklachten bepaalt welk consult voor u geschikt is. U kunt kiezen uit de volgende consulten: 

Consult in verband met gezondheidsklachten door één van onze artsen

Hierbij ervaart u gezondheidsklachten en/of is er sprake van een chronische ziekte. Dit traject bestaat uit meerdere stappen, te weten:

Preventief consult / gezondheidscheck door één van onze artsen

U heeft geen specifieke gezondheidsproblemen, maar wilt wel inzicht in uw leefstijl en algemene conditie van uw lichaam. Naar aanleiding van dit consult zal de arts gezondheidsadviezen geven of een behandelplan opstellen. Indien nodig kan er aanvullende diagnostiek worden geadviseerd.

Leefstijlcheck door therapeute

U heeft geen specifieke gezondheidsproblemen, maar wilt wel inzicht in uw leefstijl en algemene conditie van uw lichaam. Klachten die voedings- en/of darmgerelateerd zijn worden ook door de therapeute meegenomen. Vervolgens wordt op basis hiervan een advies gegeven m.b.t. leefstijl en voeding. Indien nodig zal de therapeut een supplementenadvies geven. 

Nb. de leefstijlcheck vindt plaats onder supervisie van de arts. 

Voorafgaand aan uw eerste consult verzoeken wij u één of meerdere vragenlijsten in te vullen. Tijdens uw eerste consult vindt er een screening plaats middels de ES Teck-gezondheidsscan en worden de vragenlijsten doorgenomen.

Hier vindt u de folder van MedicaPlus met uitleg over de verschillende consulten die worden aangeboden.