Ik heb voor de belastingdienst een dieetverklaring nodig. Hoe kan ik deze krijgen?

Indien u op voorschrift van de arts een dieet volgt dan kunt u bij ons een dieetverklaring per  e-mail aanvragen via praktijk@medicaplus.nl. U hoeft de dieetverklaring van de belastingdienst niet zelf in te vullen, wij maken dan een digitale verklaring voor u. U dient dan in de mail aan ons door te geven welke voedingsmiddelen u nog mijdt. Wij nemen alleen voedingsovergevoeligheden op in de verklaring die komen uit de imuprotest of die dokter Korbee erbij heeft geadviseerd, en welke voedingsovergevoeligheden de Belastingsdienst hanteert, deze staan bij "overige" in de tabel vaste aftrekbare bedragen.

Wij kunnen enkel een dieetverklaring verstrekken indien wij in het desbetreffende jaar minimaal één keer contact met u hebben gehad in de vorm van een voortgangsgesprek of een hercontrole. 

Voor het verstrekken van een dieetverklaring wordt een kleine vergoeding gevraagd.