Ik heb voor de belastingdienst een dieetverklaring nodig. Hoe kan ik deze krijgen?

Indien u op voorschrift van de arts een dieet volgt dan kunt u bij ons een dieetverklaring per  e-mail aanvragen via boekhouding@medicaplus.nl. Wij kunnen enkel een dieetverklaring verstrekken indien wij in het desbetreffende jaar minimaal één keer contact met u hebben gehad in de vorm van een voortgangsgesprek of een hercontrole. 

Voor het verstrekken van een dieetverklaring wordt een kleine vergoeding gevraagd.