Worden de voorgeschreven supplementen vergoed door de verzekering?

De voorgeschreven voedingssupplementen worden niet vergoed door de zorgverzekering. Wel kunnen de door ons voorgeschreven voedingssupplementen worden aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting. Houdt u er rekening mee dat u alleen de kosten kunt aftrekken die boven een bepaald bedrag liggen, het zgn. drempelbedrag. De hoogte van deze drempel hangt af van uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. zonder uw persoonsgebonden aftrek.

 

Voor de hoogte van het drempelbedrag specifieke zorgkosten klik hier.