Wordt het orthomoleculaire consult vergoed door de zorgverzekering?

Het orthomoleculair consult wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij wordt dit consult (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering vergoed. U kunt hiervoor uw polisvoorwaarden checken of kijk op:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthomoleculaire-geneeskunde

Wij zijn lid van de beroepsvereniging MBOG (prestatiecode 24000) en de AVIG (prestatiecode 24005).

 

Het kosten die niet vergoed worden kunnen worden aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting. Houdt u er rekening mee dat u alleen de kosten kunt aftrekken die boven een bepaald bedrag liggen, het zgn. drempelbedrag. De hoogte van deze drempel hangt af van uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. zonder uw persoonsgebonden aftrek.

 

Voor de hoogte van het drempelbedrag specifieke zorgkosten klik hier.