Wanneer is het zinvol om een ImuPro Complete onderzoek te laten afnemen?

Wanneer uit de ImuPro blijkt dat u op heel veel voedingsmiddelen reageert, is het raadzaam om de test te laten upgraden naar de ImuPro complete. Dit zal tijdens het doornemen van de uitslag van dit onderzoek ook met u besproken worden.  Binnen 3 maanden na uitvoering van de ImuPro Basic kunt u deze test laten upgraden naar een ImuPro Complete. De reeds eerder in rekening gebracht kosten voor de uitgevoerde ImuPro Basic worden dan in mindering gebracht op het tarief van deze test.

U kunt voor deze upgrade per e-mail contact opnemen met het laboratorium Pro Health  Medical: info@prohealth.nl