Wat zijn de kosten voor het laboratoriumonderzoek?

Tijdens de intake bepalen wij welke laboratoriumonderzoeken gewenst zijn. U ontvangt van ons een offerte met de kosten voor de onderzoeken. Het is mogelijk om de onderzoeken in stappen te laten uitvoeren. Ook dit vindt u terug in de offerte. Voor een indicatie van de kosten voor laboratoriumonderzoeken klik hier.

De meeste zorgverzekeringen vergoeden de door ons uitgevoerde laboratoriumonderzoeken niet. Wel kunnen de gemaakte kosten voor laboratoriumonderzoek worden aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting. Houdt u er rekening mee dat u alleen de kosten kunt aftrekken die boven een bepaald bedrag liggen, het zgn. drempelbedrag. De hoogte van deze drempel hangt af van uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. zonder uw persoonsgebonden aftrekVoor de hoogte van het drempelbedrag specifieke zorgkosten klik hier.